Tilkobling/ Priser

    

Tilkobling, info på epost: post@nat.no

                       

Kontakt oss for ny / re tilkopling. Dette er i utgangspunktet gratis, når kabel og tilkoplings punkt er tilgjengelig.

Vi får tekniker til å prise installasjon til huset, til første signaluttak, hvis nødvendig. Flere uttak bestilles ved avtale. Abonnenten sørger selv for nedgraving av kabel på egen tomt.

    

Signalavgiften følger kvartalet og betales forskuddsvis.

 

Som medlem forplikter du for Signalavgiften, inntil den sies opp skriftlig til oss, e-post er ok. Oppsigelse må skje innen den 1. i måneden før påbegynnelse av nytt kvartal.

 

 

Signalavgift 2023: Pr. mnd. Kr. 590,-

Faktureres kvartalsvis på forskudd med kr. 1770,-

Visma Collectors fakturerer for oss.

  

Alle priser justeres av styret / generalforsamlingen.