Nyheter / Meldinger pr. Juni 2024

 

Har du kjøpt/solgt bolig, endringer i eierforhold? Da må du informere oss, eventuelt sjekke om du står som riktig eier av abonnementet på tilkoplingen, send oss e-post. Dette for å unngå frakopling og utgifter. Du forplikter for signal avgiften inntil oppsigelse.

----------------------------------------------------------------------------------

29/3/24: Årsmøte 2024 er avholdt, referat på høyre side.

2/2/24: Vi bytter faktura leverandør. Neste faktura kommer fra Styreweb.

31/3/23: Antennelaget er fortsatt det rimeligste alternativet for Tv & internett i vårt område. Kr. 590,- pr. mnd for en valgfri pakke av tv og internett er prisen i 2023. Oppgradering av hastigheter opptil 1000 Mbit er tilgjengelig for de som ønsker dette.

22/3/23: Telenor har oppgradert Frihet M avtalen vår, mer valgfrihet og mer fart på internett. Les mer her.

1/5/22: Vi har inngått ny avtale med Telenor. Fra midten av Juni vil vi ha avtalen " Frihet M " i drift. Dette vil gi deg som kunde større valgfrihet. Hovedendringen er at man kan velge bort Tv til fordel for høyere internett hastighet, eller velge bort internett ( ned til 20 Mbit ) og bruke poengene til Tv og strømme pakker. Frihet M gir deg 240 poeng som du kan bruke slik du vil og kan endre ditt innhold så ofte du vil via "Mine sider" på Telenor.no. Ekstra poeng kjøpes direkte fra Telenor. Prisen vår er uendret. Les mer om Frihet M pakken her.

21/2/22: Mange medlemmer har eller får dørselgere på døra, de sier alt mulig rart, lyver om oss og Telenor for å få din underskrift. Vi vil advare mot den type dørsalg. Man vil ikke få noe som er merkbart bedre fra andre, bare en høyere pris. Er du i tvil, kontakt styret.

25/08/20: Skatteklagenemda har besluttet at Antennelaget skal ansees som et skattepliktig foretak.

02/12/19: Anken i skattesaken er nå ferdig behandlet i Lagmannsretten, vi fikk fullt medhold i vårt krav om full erstatning.

20/3/19: Nye T-We låne dekodere sendes ut til alle. Har du mottatt lånedekoder av dagens modell, kan du fortsatt beholde den. Den nye er Telenors eiendom og skal følge boligen eller returneres ved flytting. Utsendelse skjer puljevis, så alle får ikke med en gang.

8/2/19: Telenor har nå ny T-We boks klar . Den nye boksen har 4K støtte, opptil 200 timer opptak i full HD, m.m. Les mer om boksen her.

1/12/18: NKOM (Nasjonal Kommunikasjons Myndighet) Har den 13/11-18 vedtatt at Nordby Antennelag ikke kan regnes som en tilbyder i Ekomlovens forstand og ikke pliktig til deltakelse i brukerklagenemda.

----------------------------------------------------------------------------------

Tidligere medlemmer og nye, kan koples tilbake til Antennelaget gratis! Forutsatt at kabel er tigjengelig i nærheten av huset. Send oss e-post for bestilling / info.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ekstraordinær Generalforsamling.

Avholdt 9 august 17. Et stort flertall stemte ja til den nye avtalen. Referat / protokoll ligger her.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmøtet 2017 ønsket krav dokumentet fra Romm / AVI AS tilgjengelig og info om representanter fra oss ved rettsforliket som ble inngått. Fra styret stilte, formann Kjell Jørgenrud, nestformann Viggo Rogne og tidligere kasserer Arve Mistereggen.

Dokumentet ligger her.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nettet vårt er ferdig oppgradert, alle skal ha gode signaler for Tv og bredbånd. Nettet er segmentert med nye fibernoder, som øker kapasiteten betydelig. Bredbånd med hastighet opp til 1000 Mbit er tilgjengelig. Se artikkel hva dette innebærer: http://e24.no/digital/telenor/canal-digital-lanserte-superfart-over-natten-nettleverandoerene-skal-krige-om-aa-gi-deg-raskest-internett/23541134

----------------------------------------------------------------------------------

Hvorfor beholde Antennelaget? En av våre medlemmer har gjort en grundig test, les mer her. Hvordan henger teknologi og kabel sammen? Les mer her. Slik velger du riktig bredbånd, les her.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Har du byttet leverandør av TV signaler?

Antennelaget betaler signaler kvartalsvis til Telenor på forskudd. Du som medlem må gi oss beskjed dersom du ikke ønsker medlemskap/signaler fra Antennelaget. Medlemskapet løper til det sies opp av medlemmet og en oppsigelse må være oss i hende 1 mnd før nytt kvartal, for refusjon av årsavgift for neste kvartaler. Se vedtekter §7.

Styret, Nordby Antennelag

---------------------------------------------------------------------------

Info om tjenester, CAM / Te-Wee Dekodere fra Telenor, tlf: 91509000

 

Info og kanaloversikt fra Telenor.

Info om T-We tjenester fra Telenor.

Se også https://www.telenor.no/privat/tv/ for mer info om alle tjenestene.