Nyheter / Meldinger pr. August 2022

 

Har du kjøpt/solgt bolig, endringer i eierforhold? Da må du informere oss, eventuelt sjekke om du står som riktig eier av abonnementet på tilkoplingen, send oss e-post. Dette for å unngå frakopling og utgifter. Du forplikter for signal avgiften inntil oppsigelse.

----------------------------------------------------------------------------------

1/5/22: Vi har inngått ny avtale med Telenor. Fra midten av Juni vil vi ha avtalen " Frihet M " i drift. Dette vil gi deg som kunde større valgfrihet. Hovedendringen er at man kan velge bort Tv til fordel for høyere internett hastighet, eller velge bort internett ( ned til 20 Mbit ) og bruke poengene til Tv og strømme pakker. Frihet M gir deg 240 poeng som du kan bruke slik du vil og kan endre ditt innhold så ofte du vil via "Mine sider" på Telenor.no. Ekstra poeng kjøpes direkte fra Telenor. Prisen vår er uendret. Les mer om Frihet M pakken her.

7/4/22: Årsmøte 2022 er avholdt, referat på høyre side.

21/2/22: Mange medlemmer har eller får dørselgere på døra, de sier alt mulig rart, lyver om oss og Telenor for å få din underskrift. Vi vil advare mot den type dørsalg. Man vil ikke få noe som er merkbart bedre fra andre, bare en høyere pris. Er du i tvil, kontakt styret.

20/2/22: Antennelaget er fortsatt det rimeligste alternativet for Tv & internett i vårt område. Kr. 550,- pr. mnd for Tv pakke og 100 Mbit internett er prisen i 2022. Oppgradering av hastigheter opptil 1000 Mbit er også mulig å få for de som ønsker dette.

03/06/21: Telenor oppgraderer vår Komplett 75 pakke til en ny Komplett 100 pakke med flere nyheter fra 1/7-21. Nå kan du få opptil 1000 Mbit Bredbånd. Les om pakken her.

25/08/20: Skatteklagenemda har besluttet at Antennelaget skal ansees som et skattepliktig foretak.

02/12/19: Anken i skattesaken er nå ferdig behandlet i Lagmannsretten, vi fikk fullt medhold i vårt krav om full erstatning.

01/09/19: Alle skal ha mottatt ny T-We dekoder, har du ikke mottatt denne, kontakt Telenor på 915 09000.

20/3/19: Nye T-We låne dekodere sendes ut til alle. Har du mottatt lånedekoder av dagens modell, kan du fortsatt beholde den. Den nye er Telenors eiendom og skal følge boligen eller returneres ved flytting. Utsendelse skjer puljevis, så alle får ikke med en gang.

8/2/19: Telenor har nå ny T-We boks klar . Den nye boksen har 4K støtte, opptil 200 timer opptak i full HD, m.m. Les mer om boksen her.

1/12/18: NKOM (Nasjonal Kommunikasjons Myndighet) Har den 13/11-18 vedtatt at Nordby Antennelag ikke kan regnes som en tilbyder i Ekomlovens forstand og ikke pliktig til deltakelse i brukerklagenemda.

----------------------------------------------------------------------------------

Viktig info! Ny Komplett avtale fra 1/1-2018

Info skriv om Komplett avtale her.

Oppgradering av fellesavtalen med Telenor trer i kraft 1/1-2018 Den inneholder 75 Mbit internett i tillegg til Tv pakken vi har i dag. Tidligere årsavgift på kr. 2700,- utgår og erstattes med kvartalsvise fakturaer. Faktureres av Visma Collectors for oss.

Tidligere medlemmer og nye, kan koples tilbake til Antennelaget gratis! Forutsatt at kabel er tigjengelig i nærheten av huset. Send oss e-post for bestilling / info.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ekstraordinær Generalforsamling.

Avholdt 9 august 17. Et stort flertall stemte ja til den nye avtalen. Referat / protokoll ligger her.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Telenor bygger redundans til nettet. Det vi si at hvis det oppstår et kabelbrudd på f.eks Årnes, vil signalene bli sendt en annen vei til oss. Dette vil medføre enda bedre stabilitet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmøtet 2017 ønsket krav dokumentet fra Romm / AVI AS tilgjengelig og info om representanter fra oss ved rettsforliket som ble inngått. Fra styret stilte, formann Kjell Jørgenrud, nestformann Viggo Rogne og tidligere kasserer Arve Mistereggen.

Dokumentet ligger her.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nettet vårt er ferdig oppgradert, alle skal ha gode signaler for Tv og bredbånd. Nettet er segmentert med nye fibernoder, som øker kapasiteten betydelig. Bredbånd med hastighet opp til 1000 Mbit er tilgjengelig. Se artikkel hva dette innebærer: http://e24.no/digital/telenor/canal-digital-lanserte-superfart-over-natten-nettleverandoerene-skal-krige-om-aa-gi-deg-raskest-internett/23541134

----------------------------------------------------------------------------------

Hvorfor beholde Antennelaget? En av våre medlemmer har gjort en grundig test, les mer her. Hvordan henger teknologi og kabel sammen? Les mer her. Slik velger du riktig bredbånd, les her.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Har du byttet leverandør av TV signaler?

Antennelaget betaler signaler kvartalsvis til Telenor på forskudd. Du som medlem må gi oss beskjed dersom du ikke ønsker medlemskap/signaler fra Antennelaget. Medlemskapet løper til det sies opp av medlemmet og en oppsigelse må være oss i hende 1 mnd før nytt kvartal, for refusjon av årsavgift for neste kvartaler. Se vedtekter §7.

Styret, Nordby Antennelag

---------------------------------------------------------------------------

Info om tjenester, CAM / Te-Wee Dekodere fra Telenor, tlf: 91509000

 

Info og kanaloversikt fra Telenor.

Info om T-We tjenester fra Telenor.

Se også https://www.telenor.no/privat/tv/ for mer info om alle tjenestene.

 

NB! analog grunnpakke er stengt. For alle digitale kanaler må du ha en cam, ev dekoder, kort medfølger til kr. 25,- pr mnd.