Nyheter / Meldinger pr. Oktober 2019

 

Har du kjøpt/solgt bolig, endringer i eierforhold? Da må du informere oss, eventuelt sjekke om du står som riktig eier av abonnementet på tilkoplingen, send oss epost. Dette for å unngå frakopling og utgifter. Du forplikter for signal avgiften inntil oppsigelse.

----------------------------------------------------------------------------------

04/10: Netflix er noe forsinket til de nye T-We dekoderne. Telenor forventer at dette er klart om ikke lenge.

01/10: Telenor har økt internett hastigheten fra 50 Mbps til 75 Mbps, uten ekstra kostnad i Komplett avtalen.

01/09: Alle skal ha mottatt ny Te-We dekoder, har du ikke mottatt denne, kontakt Telenor på 915 09000.

8/6: Telenor er i gang med utsending av nye dekodere.

20/3: Nye Te-We låne-dekodere sendes ut til alle. Har du mottatt lånedekoder av dagens modell, kan du fortsatt beholde den. Den nye er Telenors eiendom og skal følge boligen eller returneres ved flytting. Utsendelse skjer puljevis, så alle får ikke med en gang.

16/3: Årsmøte 2019 er avholdt, referat på høyre side.

8/2: Telenor har nå ny T-We boks klar . Den nye boksen har 4K støtte, opptil 200 timer opptak i full HD, m.m. Les mer om boksen her.

17/1: Mange medlemmer har hatt dørselgere fra get på døra, de sier alt mulig rart, lyver om oss og Telenor, for å din underskrift. Vi vil advare mot den type dørsalg. Er du i tvil, kontakt styret.

1/12/18: NKOM (Nasjonal Kommunikasjons Myndighet) Har den 13/11-18 vedtatt at Nordby Antennelag ikke kan regnes som en tilbyder i Ekomlovens forstand og ikke plikt til deltakelse i brukerklagenemda.

01/10/18: Canal Digital blir Telenor fra 23/10.

26/6/18: Skatt v. Statsadvokaten har anket dom fra 18/5.

18/05/18: Dom i skattesak: Antennelaget har fått fullt medhold i krav om erstatning for advokatutgifter etter skattesak som skatt trakk i 2016. Vi venter fortsatt på avgjørelse om skatt & mva fra 2017.

----------------------------------------------------------------------------------

Viktig info! Ny Komplett avtale fra 1/1-2018

Info skriv om Komplett avtale her.

Oppgradering av fellesavtalen med Telenor trer i kraft 1/1-2018 Den inneholder 75 Mbit internett i tillegg til Tv pakken vi har i dag. Tidligere årsavgift på kr. 2700,- utgår og erstattes med kvartalsvis faktura på kr. 1440,- Det er kr. 480,- pr. mnd. Faktureres av Visma Collectors.

Medlemmer som har internett fra CD i dag, vil få overført sitt abonnement automatisk uten at man trenger å foreta seg noe. De som ikke har internett vil få installert nytt modem & trådløs router gratis. Jobben utføres av Tessta AS, som vil kontakte deg for avtale. Dette utføres i November / Desember.

De som har bredbånd 75 kan oppgradere til bredbånd 150, kr. 119,- Oppgradering til 300 Mbit kr. 199,- og 500 Mbit til kr. 599. Oppgraderings prisene faktureres deg direkte fra Telenor.

Tidligere medlemmer og nye, kan koples tilbake til Antennelaget gratis! Forutsatt at kabel er tigjengelig i nærheten av huset. Send oss e-post for bestilling.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ekstraordinær Generalforsamling.

Avholdt 9 august 17. Et stort flertall stemte ja til den nye avtalen. Referat / protokoll ligger her.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Telenor bygger redundans til nettet. Det vi si at hvis det oppstår et kabelbrudd på f.eks Årnes, vil signalene bli sendt en annen vei til oss. Dette vil medføre enda bedre stabilitet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmøtet 2017 ønsket krav dokumentet fra Romm / AVI AS tilgjengelig og info om representanter fra oss ved rettsforliket som ble inngått. Fra styret stilte, formann Kjell Jørgenrud, nestformann Viggo Rogne og tidligere kasserer Arve Mistereggen.

Dokumentet ligger her.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nettet vårt er ferdig oppgradert, alle skal ha gode signaler for Tv og bredbånd. Nettet er segmentert med nye fibernoder, som øker kapasiteten betydelig. Bredbånd med hastighet opp til 500 Mbit er tilgjengelig. Se artikkel hva dette innebærer: http://e24.no/digital/telenor/canal-digital-lanserte-superfart-over-natten-nettleverandoerene-skal-krige-om-aa-gi-deg-raskest-internett/23541134

----------------------------------------------------------------------------------

Hvorfor beholde Antennelaget? En av våre medlemmer har gjort en grundig test, les mer her. Hvordan henger teknologi og kabel sammen? Les mer her. Slik velger du riktig bredbånd, les her.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Har du byttet leverandør av TV signaler?

Antennelaget betaler signaler kvartalsvis til Telenor på forskudd. Du som medlem må gi oss beskjed dersom du ikke ønsker medlemskap/signaler fra Antennelaget. Medlemskapet løper til det sies opp av medlemmet og en oppsigelse må være oss i hende 1 mnd før nytt kvartal, for refusjon av årsavgift for neste kvartaler. Se vedtekter §7.

Styret, Nordby Antennelag

---------------------------------------------------------------------------

Info om tjenester, CAM / Te-Wee Dekodere fra Telenor, tlf: 91509000

 

Info og kanaloversikt fra Telenor.

Info om T-We tjenester fra Telenor.

Se også https://www.telenor.no/privat/tv/ for mer info om alle tjenestene.

 

NB! analog grunnpakke er stengt. For alle digitale kanaler må du ha en cam, ev dekoder, kort medfølger til kr. 25,- pr mnd.